Σχετικά Με Εμάς

Η εταιρεία μας, ALPHAMEKS HYDRAULIC SERVICES, ειδικεύεται στην επισκευή, την κατασκευή, την επιθεώρηση και την συντήρηση των υδραυλικών συστημάτων και στην προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών.

Ιδρύθηκε από τον κ. Αντωνάκο Μηνά, και η ομάδα μας αποτελείται από εξαιρετικά έμπειρο προσωπικό με 30 χρόνια αφοσίωσης και εμπειρίας στα υδραυλικά συστήματα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα για τους πελάτες μας.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει :

Η εταιρεία μας διαθέτει

  • Μονάδες flushing δικτύων για καθαρότητα αυτών, ούτως ώστε να επιτυγχάνει την άμεση και υπεύθυνη μελέτη, κατασκευή, επισκευή, μετατροπή και συντήρηση παντός τύπου ηλεκτροϋδραυλικών συστημάτων και υδραυλικών σωληνώσεων και δικτύων.
  • Ανταλλακτικά όλων των ανωτέρω τύπων
  • Ηλεκτροϋδραυλικές μονάδες ελέγχου καλής λειτουργίας αντλιών, κινητήρων, ηλεκτροβαλβίδων κ.λπ.
  • Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από BVQI κατά ISO 9001:2015. Αρ. πιστοποιητικού GR002525 & ISO 14001:2015 Αρ. πιστοποιητικού GR003658
Στόχος μας είναι η συνεχής υποστήριξη των πελατών και η άψογη απόδοση & λειτουργία των πλοίων που αναλαμβάνουμε, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, με ειλικρίνεια, συνέπεια και υπευθυνότητα,  σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον και τα διεθνή πρότυπα.

ISO